สถิติแรงงาน (Yearbook of Labour Statistics)  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Call no.: HD8750.6 .ม55Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, 2508-Description: เล่มNotes: ปี 2538- จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2508-.Subject(s): แรงงาน -- ไทย -- สถิติ -- วารสารLOC classification: HD8750.6 | .ม55
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014492848
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013153599
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012807690
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012212222
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010721653
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009737207
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009113532
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008654486
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002446384
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004206224
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2515-16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004206612
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012407707
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012407715
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012407723
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010381060
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004206182
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004206620
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2524-25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004206075
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007415400
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004206000
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004206042
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007138705
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007413710
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206190
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206216
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206588
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2513-14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206596
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379003781698
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206026
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206489
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004206497
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206208
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206034
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206091
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206398
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206422
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206455
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206521
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004206513
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004206331
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004206380
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004206356
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004206372
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2522-23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004206067
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004206448
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks HD8750.6 .ม55 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014117189
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2538- จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.

ปี 2508 ชื่อเรื่อง: รายงานสถิติแรงงานประจำปี.

ปี 2545- ใช้ชื่อ: สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544