ประชุมกฎหมายประจำศก รวบรวมโดย เสถียร วิชัยลักษณ์และคนอื่นๆ.  (Text) (Text)

เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448-
Call no.: 349.593 .ป1711Publication: พระนคร, 2478-2499Description: 71 เล่มSubject(s): กฎหมาย -- ไทยDDC classification: 349.593
Contents:ล.1 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 1).- ล.2 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 2).- ล.3 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 3) กฎหมายในรัชกาลที่ 1 ภายหลังกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายเพิ่มเติม.- ล.4 กฎหมายรัชชกาลที่ 2-3 1172, 1173, 1174, 1176, 1178, 1181, 1186, 1191, 1197, 1199, 1205 และรวมกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการราชทัณฑ์.- ล.5 จ.ศ. 1213-1219 และรวมกฎกระทรวงยุตติธรรมเก่าใหม่.- ล.6 จ.ศ. 1200-1224.- ล.7 จ.ศ. 1225-1229 และกฎหมายในรัชชกาลที่ 4 ซึ่งไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ประกาศ.- ล.8 จ.ศ. 1230-1236.- ล.9 จ.ศ. 1237-1239.- ล.10 จ.ศ. 1240-1247.- ล.11 จ.ศ. 1248-1250.- ล.12 ร.ศ. 108-109.- ล.13 ร.ศ.110-111.- ล.14 ร.ศ. 112-113.- ล.15 ร.ศ.114-115.- ล.16 ร.ศ.116-117.- ล.17 ร.ศ.118-119.- ล.18 ร.ศ. 120-121.- ล.19 ร.ศ.122-123.- ล.20 ร.ศ. 124.- ล.21 ร.ศ.125-126.- ล.22 ร.ศ.127.- ล.23 ร.ศ. 128-129.- ล.24 ร.ศ. 130.- ล.25 ร.ศ.131.- ล.26 พ.ศ. 2456.- ล.27 พ.ศ. 2457.- ล.28 พ.ศ. 2458.- ล.29 พ.ศ. 2459.- ล.30 พ.ศ. 2460.- ล.31 พ.ศ. 2461.- ล.32 พ.ศ. 2462.- ล.33 พ.ศ. 2463.- ล.34 พ.ศ. 2464.- ล.35 พ.ศ. 2465.- ล.36 พ.ศ. 2466.- ล.37 พ.ศ. 2467.- ล.38 พ.ศ. 2468.- ล.39 พ.ศ. 2469.- ล.40 พ.ศ. 2470.- ล.41 พ.ศ. 2471.- ล.42 พ.ศ. 2472.- ล.43 พ.ศ. 2473.- ล.44 พ.ศ. 2474.- ล.45 พ.ศ. 2475.- ล.46 พ.ศ. 2476.- ล.47 พ.ศ. 2477.- ล.48 พ.ศ. 2478.- ล.49 พ.ศ. 2479.- ล.50 พ.ศ. 2480.- ล.51 พ.ศ. 2481.- ล.52 พ.ศ. 2482.- ล.53 พ.ศ. 2483.- ล.54 พ.ศ. 2484.- ล.55 พ.ศ. 2485.- ล.56 พ.ศ. 2486.- ล.57 พ.ศ. 2487.- ล.58 พ.ศ. 2488.- ล.59 พ.ศ. 2489.- ล.60 พ.ศ. 2490.- ล.61 พ.ศ. 2491.- ล.62 พ.ศ. 2492.- ล.63 พ.ศ. 2493.- ล.64 พ.ศ. 2494.- ล.65 พ.ศ. 2495.- ล.66 พ.ศ. 2496.- ล.67 พ.ศ. 2497.- ล.68 พ.ศ. 2498.- ล.69 พ.ศ. 2499.- ล.70 สารบาญค้นกฏหมายไทย.- [ล.71] รวมสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับนานาประเทศสมัยแรก
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks 349.593 .ป1711 ล.18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002621689
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379013125308
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379013125316
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379013125324
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379013125332
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ห้ามยืม 31379013125340
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ห้ามยืม 31379013125357
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ห้ามยืม 31379013125365
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ห้ามยืม 31379013125373
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ห้ามยืม 31379013125381
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 ห้ามยืม 31379013125399
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 ห้ามยืม 31379013125407
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 12 ห้ามยืม 31379013125415
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 13 ห้ามยืม 31379013125423
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 14 ห้ามยืม 31379013125431
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 15 ห้ามยืม 31379013125449
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 16 ห้ามยืม 31379013125456
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 17 ห้ามยืม 31379013125464
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 18 ห้ามยืม 31379013125472
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 19 ห้ามยืม 31379013125480
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 20 ห้ามยืม 31379013125498
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 21 ห้ามยืม 31379013125506
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 22 ห้ามยืม 31379013125514
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 23 ห้ามยืม 31379013125522
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 24 ห้ามยืม 31379013125530
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 ห้ามยืม 31379013125548
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 26 ห้ามยืม 31379013125555
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 27 ห้ามยืม 31379013125563
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 28 ห้ามยืม 31379013125571
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 29 ห้ามยืม 31379013125589
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 30 ห้ามยืม 31379013125597
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 31 ห้ามยืม 31379013125605
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 32 ห้ามยืม 31379013125613
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 ห้ามยืม 31379013125621
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 34 ห้ามยืม 31379013125639
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 ห้ามยืม 31379013125647
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 36 ห้ามยืม 31379013125654
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 37 ห้ามยืม 31379013125662
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 38 ห้ามยืม 31379013125670
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 39 ห้ามยืม 31379013125688
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 71 ห้ามยืม 31379008430168
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 349.593 .ป1711 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 65 ภ. 1 ฉ. 2 ห้ามยืม 31379008458557
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379001540567
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379001540534
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379001362319
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379001540542
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379001540864
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379001540518
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379001540823
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12 พร้อมให้บริการ
31379001540849
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 13 พร้อมให้บริการ
31379001540831
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14 พร้อมให้บริการ
31379001540526
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17 พร้อมให้บริการ
31379001362244
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 พร้อมให้บริการ
31379001540815
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 พร้อมให้บริการ
31379001540492
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 พร้อมให้บริการ
31379001540500
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 พร้อมให้บริการ
31379001540476
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 พร้อมให้บริการ
31379001540799
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 พร้อมให้บริการ
31379001362186
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 พร้อมให้บริการ
31379001540856
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 พร้อมให้บริการ
31379001540807
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 พร้อมให้บริการ
31379001540310
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 พร้อมให้บริการ
31379001540484
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 พร้อมให้บริการ
31379001540450
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 พร้อมให้บริการ
31379001540773
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 พร้อมให้บริการ
31379001540781
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 พร้อมให้บริการ
31379001540351
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 พร้อมให้บริการ
31379001540468
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 พร้อมให้บริการ
31379001540765
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 พร้อมให้บริการ
31379001540757
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 พร้อมให้บริการ
31379001540732
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 พร้อมให้บริการ
31379001540443
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 32 พร้อมให้บริการ
31379001540740
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท 100.2 ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 พร้อมให้บริการ
31379001540120
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 พร้อมให้บริการ
31379001540724
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 37 พร้อมให้บริการ
31379001540716
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 พร้อมให้บริการ
31379001540708
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 พร้อมให้บริการ
31379001540419
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท 100.2 ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379001540153
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379001540393
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379001540427
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379001540682
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 พร้อมให้บริการ
31379001540674
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 พร้อมให้บริการ
31379001366187
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 พร้อมให้บริการ
31379001540401
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 พร้อมให้บริการ
31379001540658
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 พร้อมให้บริการ
31379001366138
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 พร้อมให้บริการ
31379001540666
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 พร้อมให้บริการ
31379001540377
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379001366146
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379001540385
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 พร้อมให้บริการ
31379001366120
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท 100.2 ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 53 พร้อมให้บริการ
31379001540690
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท 100.2 ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 57 พร้อมให้บริการ
31379001540112
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 57 พร้อมให้บริการ
31379001540617
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 58 พร้อมให้บริการ
31379001540625
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 59 พร้อมให้บริการ
31379001540591
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท 100.2 ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 60 พร้อมให้บริการ
31379001540096
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 61 พร้อมให้บริการ
31379001540609
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 พร้อมให้บริการ
31379001540583
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001540575
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ภ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001540559
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001540336
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001540369
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 55 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001540633
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 56 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001540641
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 64 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001549808
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 67 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001366286
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 68 ภ. 1 พร้อมให้บริการ 31379001366278
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks ท100.2 .ส54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 69 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001366302
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1824 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 16 พร้อมให้บริการ
31379002621663
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1599 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 43 พร้อมให้บริการ
31379002621531
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140977 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 พร้อมให้บริการ
31379002525500
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1734 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 49 พร้อมให้บริการ
31379002525468
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186644 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 51 พร้อมให้บริการ
31379002525542
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 57 พร้อมให้บริการ
31379002621184
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186983 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 58 พร้อมให้บริการ
31379002621168
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186963 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 59 พร้อมให้บริการ
31379002621135
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186964 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 61 พร้อมให้บริการ
31379002621333
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186679 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 62 พร้อมให้บริการ
31379002621325
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186875 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3-4 พร้อมให้บริการ
31379002621648
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11949 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379007736854
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 11 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 11/59 18/05/2023 31379007736862
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186877 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 12-14 พร้อมให้บริการ
31379002621671
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186876 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 14-16 พร้อมให้บริการ
31379008430143
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1823 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 15-16 พร้อมให้บริการ
31379002621655
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1845 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 17-18 ยืมออก 18/05/2023 31379000858200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11991 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 19 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 28/11/59 31379007736920
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11990 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 20 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 28/11/59 31379007736938
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11989 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 21 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 28/11/59 31379007736946
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11992 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 22 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 28/11/59 31379007736953
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11928 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 23 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007736961
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11933 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 24 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007736979
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11930 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 25 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 11/59 18/05/2023 31379007736987
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11931 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 26 ฉ. 2 ยืมออก เข้าคลัง 11/59 18/05/2023 31379007736995
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11932 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 27 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737001
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11935 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 28 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737019
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11936 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 29 ฉ. 3 ยืมออก เข้าคลัง 11/59 18/05/2023 31379007737027
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14656 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 30 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 6/12/59 31379007737035
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14659 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 31 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 6/12/59 31379007737043
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 32 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 6/12/59 31379007737050
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14658 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 33 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 6/12/59 31379007737068
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 6/12/59 31379007737076
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1600 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 34-35 พร้อมให้บริการ
31379002621572
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14483 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 36 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 2559 31379007737092
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14482 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 37 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 2559 31379007737100
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14481 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 38 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 2559 31379007737118
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11718 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 39 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737126
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11717 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 40 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737134
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11719 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 41 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737142
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11720 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 42 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 11/59 31379007737159
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 44 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 2559 31379007737175
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14200 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 45 ฉ. 3 ยืมออก เตรียมเข้าคลัง / 1 ธ.ค.59 18/05/2023 31379007737183
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 46 ฉ. 3 ยืมออก เตรียมเข้าคลัง / 1 ธ.ค.59 18/05/2023 31379007737191
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14199 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 47 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เตรียมเข้าคลัง / 1 ธ.ค.59 31379007737209
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1588 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621507
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 48 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008430358
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140754 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002525484
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186610 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 50 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002525518
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/8075 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 1 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379002525559
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/8076 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 2 ฉ.1 ยืมออก 18/05/2023 31379002525567
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/8108 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 2 ต. 2 พร้อมให้บริการ
31379002548064
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 2 ต. 3 พร้อมให้บริการ
31379002525450
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 52 ภ. 2 ต. 4 พร้อมให้บริการ
31379002621242
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186615 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 54 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002621192
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186616 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 55 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1847 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 56 ภ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379002621176
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11947 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007736813
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186677 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 64 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621309
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/186678 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 64 ภ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002621291
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1589 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 65 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002621275
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1687 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 65 ภ.1 พร้อมให้บริการ
31379002621283
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1686 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 66 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621267
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11415 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 67 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621259
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11414 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 68 ภ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002621234
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11946 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007736821
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007736839
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/11948 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 3 ยืมออก 18/05/2023 31379007736847
รายการจองทั้งหมด: 0

ล.1 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 1).- ล.2 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 2).- ล.3 กฏหมายตราสามดวง (ตอน 3) กฎหมายในรัชกาลที่ 1 ภายหลังกฎหมายตราสามดวงและกฎหมายเพิ่มเติม.- ล.4 กฎหมายรัชชกาลที่ 2-3 1172, 1173, 1174, 1176, 1178, 1181, 1186, 1191, 1197, 1199, 1205 และรวมกฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการราชทัณฑ์.- ล.5 จ.ศ. 1213-1219 และรวมกฎกระทรวงยุตติธรรมเก่าใหม่.- ล.6 จ.ศ. 1200-1224.- ล.7 จ.ศ. 1225-1229 และกฎหมายในรัชชกาลที่ 4 ซึ่งไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ประกาศ.- ล.8 จ.ศ. 1230-1236.- ล.9 จ.ศ. 1237-1239.- ล.10 จ.ศ. 1240-1247.- ล.11 จ.ศ. 1248-1250.- ล.12 ร.ศ. 108-109.- ล.13 ร.ศ.110-111.- ล.14 ร.ศ. 112-113.- ล.15 ร.ศ.114-115.- ล.16 ร.ศ.116-117.- ล.17 ร.ศ.118-119.- ล.18 ร.ศ. 120-121.- ล.19 ร.ศ.122-123.- ล.20 ร.ศ. 124.- ล.21 ร.ศ.125-126.- ล.22 ร.ศ.127.- ล.23 ร.ศ. 128-129.- ล.24 ร.ศ. 130.- ล.25 ร.ศ.131.- ล.26 พ.ศ. 2456.- ล.27 พ.ศ. 2457.- ล.28 พ.ศ. 2458.- ล.29 พ.ศ. 2459.- ล.30 พ.ศ. 2460.- ล.31 พ.ศ. 2461.- ล.32 พ.ศ. 2462.- ล.33 พ.ศ. 2463.- ล.34 พ.ศ. 2464.- ล.35 พ.ศ. 2465.- ล.36 พ.ศ. 2466.- ล.37 พ.ศ. 2467.- ล.38 พ.ศ. 2468.- ล.39 พ.ศ. 2469.- ล.40 พ.ศ. 2470.- ล.41 พ.ศ. 2471.- ล.42 พ.ศ. 2472.- ล.43 พ.ศ. 2473.- ล.44 พ.ศ. 2474.- ล.45 พ.ศ. 2475.- ล.46 พ.ศ. 2476.- ล.47 พ.ศ. 2477.- ล.48 พ.ศ. 2478.- ล.49 พ.ศ. 2479.- ล.50 พ.ศ. 2480.- ล.51 พ.ศ. 2481.- ล.52 พ.ศ. 2482.- ล.53 พ.ศ. 2483.- ล.54 พ.ศ. 2484.- ล.55 พ.ศ. 2485.- ล.56 พ.ศ. 2486.- ล.57 พ.ศ. 2487.- ล.58 พ.ศ. 2488.- ล.59 พ.ศ. 2489.- ล.60 พ.ศ. 2490.- ล.61 พ.ศ. 2491.- ล.62 พ.ศ. 2492.- ล.63 พ.ศ. 2493.- ล.64 พ.ศ. 2494.- ล.65 พ.ศ. 2495.- ล.66 พ.ศ. 2496.- ล.67 พ.ศ. 2497.- ล.68 พ.ศ. 2498.- ล.69 พ.ศ. 2499.- ล.70 สารบาญค้นกฏหมายไทย.- [ล.71] รวมสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับนานาประเทศสมัยแรก

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544