ผลการสำรวจและการคาดประมาณจำนวนประชากรเกษตร สภาพการทำงานและการศึกษาปีเพาะปลูก 2525-2529. โดย ฝ่ายวิจัยปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีเกษตร.  (Text) (Text)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
Call no.: HD1537 .ก762Series: เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร ; เล่มที่ 22Publication: กรุงเทพฯ, 2528Description: 109 หน้า. ตารางSubject(s): เกษตรกร -- ไทยLOC classification: HD1537 | .ก762
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD1537 .ก762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002878420
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HD1537 .ก762 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379003797264
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD1537 .ก285 การย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทำงานในสวนเงาะ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี = HD1537 .ก285 การย้ายถิ่นและการปรับตัวของแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทำงานในสวนเงาะ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี = HD1537 .ก585 การคาดประมาณประชากร แรงงานภาคเกษตรและภาคนอกเกษตรของไทย ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (ปี 2540-2544) / HD1537 .ก762 ผลการสำรวจและการคาดประมาณจำนวนประชากรเกษตร สภาพการทำงานและการศึกษาปีเพาะปลูก 2525-2529. HD1537 .ก764 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบ้านคลองทราย บ้านห้วยชัน บ้านคลองคันโท อ.วัฒนานคร และบ้านท่ากะบาก อ.สระแก้ว จ. ปราจีนบุรี มีนาคม 2525-กุมภาพันธ์ 2526 โครงการพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี HD1537 .ก767 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีนาคม 2525-กุมภาพันธ์ 2526 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ. ปราจีนบุรี. HD1537 .ก7675 รายงานวิจัยเรื่องการกระจายแรงงานและอัตราค่าจ้างทางการเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544