120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538.  (Text) (Text)

กระทรวงการคลัง
Call no.: HJ1360.55 .ก63Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการคลัง, 2538Notes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): กระทรวงการคลัง -- การจัดการThailand. Ministry of Financeนโยบายการคลัง -- ไทยFiscal policy -- ThailandLOC classification: HJ1360.55 | .ก63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002293000
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006319520
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HJ1360.55 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004080850
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HJ1360.55 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006319496
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ1360.55 .ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006319512
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HJ1345 .D48 Fiscal structures in transitional economies / HJ1360.4 .L36 2008 Lao PDR : HJ1360.55 .ก44 2561 กรมพระจันทบุรี : เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ. HJ1360.55 .ก63 120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538. HJ1360.55 .ก68 2556 นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก : การสัมมนา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / HJ1360.55 .ก563 2554 การศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการคลังเชิงรุก โดยวิธีจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลดภาระทางการคลังที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ = HJ1360.55 .ข732 2533 ขุนคลัง /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: วันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ 120 ปี.

ชื่อเรื่องที่สัน: ครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544