ดรรชนีวารสารไทย มกราคม 2503- รวบรวมโดย ลาวัณย์ วัชราธร และคนอื่นๆ.  (Text) (Text)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนา
ลาวัณย์ วัชราธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Call no.: AI19 .บ57Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507-Description: เล่มNotes: เล่มแรกจัดพิมพ์โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ปี 2507 เล่มที่ 2 จัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2501-.Subject(s): วารสารไทย -- ดัชนีLOC classification: AI19 | .บ57
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks AI19 .บ57 2536 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004035177
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks AI19 .บ57 2537-39 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000864307
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks AI19 .บ57 2537-39 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000864380
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks AI19 .บ57 2537-39 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000864224
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books AI19 .บ57 2536 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006793567
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138047 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507 พร้อมให้บริการ
31379005219705
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144270 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2507 พร้อมให้บริการ
31379006873948
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2513 พร้อมให้บริการ
31379005611539
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137317 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2514 พร้อมให้บริการ
31379005219531
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143355 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2516 พร้อมให้บริการ
31379005219515
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143218 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2517 พร้อมให้บริการ
31379005219523
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143217 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 พร้อมให้บริการ
31379005219507
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/158065 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ยืมออก 18/05/2023 31379000081811
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144076 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379006897368
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144089 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379005529160
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143979 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379005529178
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/151756 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379006897350
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143357 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2503-06 พร้อมให้บริการ
31379006873963
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143977 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2508-09 พร้อมให้บริการ
31379006874029
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143903 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2508-09 ยืมออก 18/05/2023 31379006873898
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2510-12 พร้อมให้บริการ
31379005612727
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/141224 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379006897285
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143978 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008273717
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143980 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008353196
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144247 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379008353204
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/147871 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808493
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/148006 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808501
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142011 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529350
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143035 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005219473
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143231 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005219499
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143985 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008353212
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/153021 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808519
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/153022 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808527
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/4481 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005775037
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14818 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005775045
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/16821 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808535
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34586 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008353220
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36377 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529210
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36383 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008353238
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/146143 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005529202
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/153082 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808543
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/33351 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529236
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/34730 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008627383
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18430 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005775003
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26267 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008627375
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36390 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005529228
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/141852 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808626
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142665 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808675
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143036 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005217519
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143238 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005217527
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/18394 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005775276
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/9076 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004479193
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/15013 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000081902
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/24514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008627359
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36376 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005529244
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73788 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808691
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74323 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008627367
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/78781 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529251
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142383 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808683
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143239 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005217543
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/143782 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005217535
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/15053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000081894
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/15014 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000081886
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14783 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004479243
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6674 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005529277
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21215 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529269
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21260 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008353295
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26457 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008353287
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73786 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808709
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73787 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808717
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/86847 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005213724
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/87798 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005213708
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14774 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000081878
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/9077 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002490903
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/9098 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000081860
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21214 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379005529293
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/21966 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379008627334
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/26465 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379005529285
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/73781 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379001808451
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74566 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379008627326
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/148699 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379001808725
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1226 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006655584
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12778 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 18/05/2023 31379006793526
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/4488 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006793559
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/6553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379006793583
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/18944 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379006793658
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36097 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379006793591
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/36129 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 71 พร้อมให้บริการ
31379006793641
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/87776 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379006793617
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/147577 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379006793666
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154356 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379006793674
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16839 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000864323
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/87041 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379000864422
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/87432 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379000864349
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/135344 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379000864455
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138665 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379000864372
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/90516 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379000864265
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/138664 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537-39 ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379000864299
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16840 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000864398
รายการจองทั้งหมด: 0

เล่มแรกจัดพิมพ์โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ปี 2507 เล่มที่ 2 จัดพิมพ์โดย สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2501-.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544