งบประมาณประจำปี  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ
Call no.: HJ79.ง1 ส6Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, สำนักงบประมาณ, 2500-2549 [1957-2006]Description: เล่มNotes: ปี 2500- ประกอบด้วย: ล. 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ -- ล. 2 ประมาณการรายรับ -- ล. 3 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 4 รายงานการคลัง.; ปี 2522 ใช้ชื่อ: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่... ประกอบด้วย ล. 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ -- ล. 2 ประมาณการรายรับ -- ล. 3 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 4 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 5 รายงานการคลัง.; ปี 2523 มี: ล. 6 คำแถลงประกอบงบประมาณ.; ปี 2527 มี: ล. 3 ต. 5 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้าง.; ปี 2539 ล. 5-7 เปลี่ยนชื่อเป็น: ล. 5 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้าง-แผนงาน -- ล. 6 รายงานการคลัง -- ล. 7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย.; ปี 2549 ล. 6 ใช้ชื่อ: คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.; ปี 2548 ล. 3 ต. 8 ภ. 3-4 งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏระบุภาคลำดับต่อจาก ภ.1, ภ. 2 เองPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2500-2549.Subject(s): งบประมาณ -- ไทย -- วารสารLOC classification: HJ79.ง1 | ส6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้

ปี 2500- ประกอบด้วย: ล. 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ -- ล. 2 ประมาณการรายรับ -- ล. 3 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 4 รายงานการคลัง.

ปี 2522 ใช้ชื่อ: เอกสารงบประมาณ ฉบับที่... ประกอบด้วย ล. 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ -- ล. 2 ประมาณการรายรับ -- ล. 3 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 4 งบประมาณรายจ่าย -- ล. 5 รายงานการคลัง.

ปี 2523 มี: ล. 6 คำแถลงประกอบงบประมาณ.

ปี 2527 มี: ล. 3 ต. 5 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้าง.

ปี 2539 ล. 5-7 เปลี่ยนชื่อเป็น: ล. 5 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้าง-แผนงาน -- ล. 6 รายงานการคลัง -- ล. 7 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย.

ปี 2549 ล. 6 ใช้ชื่อ: คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ.

ปี 2548 ล. 3 ต. 8 ภ. 3-4 งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏระบุภาคลำดับต่อจาก ภ.1, ภ. 2 เอง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544