รายได้ประชาชาติของประเทศไทย = National income statistics of Thailand.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Call no.: HC497.ท93 ร6Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2496-2555Description: เล่มNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2546- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: National income of Thailand.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2494-2495-<2553>.ISSN: 0077-4723Subject(s): รายได้ประชาชาติ -- ไทยLOC classification: HC497.ท93 | ร6Continued by: รายได้ประชาชาติของประเทศไทย. อนุกรมใหม่.Continued by: รายได้ประชาชาติของประเทศไทย. แบบปริมาณลูกโซ่.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-12 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375217
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013369302
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013001517
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012462603
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012000239
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011391225
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010390632
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007483499
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004367323
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011391233
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010902782
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009910762
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004367364
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004367547
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004367158
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2511-2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004367059
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009026056
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002411784
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001998716
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004367455
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004367414
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004367786
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2517-18 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004367091
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004367398
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004367539
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001053850
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000929241
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2515-16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004367067
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004367448
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004367463
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009597676
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004367356
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004367034
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004367208
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004367018
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004367125
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014960091
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks HC497.ท93 ร6 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014960109
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/150643 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379003753978
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154288 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379004367349
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144981 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379003754182
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/135481 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008088883
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/135482 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 ยืมออก 18/05/2023 31379008088859
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144984 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379002657428
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145018 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379002657394
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144792 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379006120779
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/148130 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379002657444
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/144793 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379004367497
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137880 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379008596778
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137879 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379002657477
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137878 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379004534682
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137138 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006742002
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/146009 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006741996
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/135992 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006701776
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118387 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ยืมออก 18/05/2023 31379000929233
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118396 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 ยืมออก 18/05/2023 31379000929225
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74049 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379001019752
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118386 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ยืมออก 18/05/2023 31379001019737
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118394 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 ยืมออก 18/05/2023 31379001019745
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/145101 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379001911693
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137427 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 ยืมออก 18/05/2023 31379001980995
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/154814 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379001980987
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/153151 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 พร้อมให้บริการ
31379002441765
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/137421 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 ยืมออก 18/05/2023 31379002411776
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/118395 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ยืมออก 18/05/2023 31379009581704
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12027 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379013970398
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/148127 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2515-16 พร้อมให้บริการ
31379003754018
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140581 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511-2512 พร้อมให้บริการ
31379007754766
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140866 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511-2512 พร้อมให้บริการ
31379007754758
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/13766 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ฉ. 2 ยืมออก เตรียมเข้าคลัง / 30 พ.ย. 59 18/05/2023 31379002781129
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12023 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009026031
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12024 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009510893
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12025 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009910754
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12026 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010399963
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12028 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011388825
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2546- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: National income of Thailand.

ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเป็น รายได้ประชาชาติของประเทศไทย. อนุกรมใหม่. และ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย. แบบปริมาณลูกโซ่. ใช้เลขหมู่ HC445.ฮ9ร6 ร64

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544