รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน.  (Text) (Text)

Call no.: JQ1743.ก5 ร6Publication: พระนคร, บริษัทบพิธจำกัด, 2511Description: 188 หน้าNotes: ศพ คุณแม่เพิ่ม อรรถจินดา ณ วัดธาตุทอง วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2511.Subject(s): เพิ่ม อรรถจินดา, 2424-2509อรรถจินดา (นาม)รัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: JQ1743.ก5 | ร6
Contents:ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พุทธศักราช 2485 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 -- ประกาศพระบรมราชโองการ ให้ใช้รัฐธรรมนู 2475 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 -- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2502 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านวาระที่ 3 แห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1968 194224 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379000389362
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก5 ร6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379000389198
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42712 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008272248
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173044 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000389206
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173045 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379000389172
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173046 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379000389214
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/173042 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. 2555/173043 ปาฐกถาเรื่องหลักการใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2555/173044 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน. 2555/173045 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน. 2555/173046 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน. 2555/173047 ปาฐกถาเรื่องหลักการใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. 2555/173048 ปาฐกถาเรื่องหลักการใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

ศพ คุณแม่เพิ่ม อรรถจินดา ณ วัดธาตุทอง วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2511.

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483 -- รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พุทธศักราช 2485 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 -- ประกาศพระบรมราชโองการ ให้ใช้รัฐธรรมนู 2475 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 -- ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2502 -- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่านวาระที่ 3 แห่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2511.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544