การกำหนดอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น / รายชื่อคณะผู้วิจัย ปธาน สุวรรณมงคล ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ปธาน สุวรรณมงคล
Call no.: JQ1745 .ก925Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537Description: ก-ง, 145 หน้า : ภาพประกอบISBN: 97461348416Subject(s): การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JQ1745 | .ก925
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006188594
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก925 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006188602
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745 .ก914 2555 กลการเมือง เกมอำนาจ ยุคไพร่ผงาดอำมาตย์ซ่อนเล็บ / JQ1745 .ก914 2555 กลการเมือง เกมอำนาจ ยุคไพร่ผงาดอำมาตย์ซ่อนเล็บ / JQ1745 .ก923 2554 การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (25 พฤษภาคม-2 ธันวาคม 2551) และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (12 มีนาคม-20 พฤษภาคม 2553) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร = [The political legitimacy on political movement ; People's Alliance for Democracy (25 May-2 December, 2008) and National United Front of Democracy against Dictatorship (12 March-20 May, 2010) / JQ1745 .ก925 การกำหนดอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น / JQ1745 .ก953 การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / JQ1745 .ก978 2550 ตรงไปตรงมา : JQ1745 .ก985 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544