การบริหารวัสดุและการจัดซื้อ (Material management and purchasing).  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call no.: JF1525.พ6 ส7Publication: กรุงเทพฯ, 2527-28Description: 2 เล่ม. ภาพประกอบ. ตารางSubject(s): การจัดการวัสดุ -- ไทยการจัดซื้อของทางราชการ -- ไทยLOC classification: JF1525.พ6 | ส7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1525.พ6 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.15 พร้อมให้บริการ
31379011142404
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1525.พ6 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.15 พร้อมให้บริการ
31379011142412
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1525.พ6 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000771072
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1525.พ6 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000771023
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JF1525.พ6 ร636 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 / JF1525.พ6 ว43 คำอธิบายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / JF1525.พ6 ว633 2553 การจัดการพัสดุและสำนักงาน / JF1525.พ6 ส7 การบริหารวัสดุและการจัดซื้อ JF1525.พ6 ส7 การบริหารวัสดุและการจัดซื้อ JF1525.พ6 ส38 แนวทางการพัฒนาระบบ e-procurement ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ : JF1525.พ6 อ43 การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544