รายงานประจำปี.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน
Call no.: J681.ส63 ก43Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, 2509-Description: เล่มNotes: 2522 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน.; 2532 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน.; 2539 ใช้ชื่อ: งานของกรมการพัฒนาชุมชน.; 2545- ใช้ชื่อ: ผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน.; 2553 ใช้ชื่อ: ผลการดำเนินงานเพื่อประชาชน.; 2554 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน.; 2557- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2509-.Subject(s): กรมการพัฒนาชุมชน -- วารสารLOC classification: J681.ส63 | ก43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014727862
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014463328
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014059027
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004333820
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004333838
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส63 ก43 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004333812
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2014 194933 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014727854
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2013 194933 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014463310
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2012 194933 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014528443
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/130526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2518 ยืมออก 18/05/2023 31379008867245
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/107577 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 ยืมออก 18/05/2023 31379007785711
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/130377 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379007785745
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/46426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 พร้อมให้บริการ
31379007785737
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/35404 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 พร้อมให้บริการ
31379007785760
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74431 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379007785752
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98040 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 ยืมออก 18/05/2023 31379005042446
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79844 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379005042412
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97115 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379007785778
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97309 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ยืมออก 18/05/2023 31379008867260
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/104242 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379007785687
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97808 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379007785679
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97076 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379004230760
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98187 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379005042347
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98201 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379005042362
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98198 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379005211454
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98200 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379005042370
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97180 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379009260721
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98048 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379006751326
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98190 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379000929217
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/76313 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379001199331
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/151210 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 พร้อมให้บริการ
31379001868463
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/98188 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379002417831
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/151212 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 พร้อมให้บริการ
31379008764517
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009247942
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/142859 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 พร้อมให้บริการ
31379009900318
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/16523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010336320
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14223 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2553 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 1 ธ.ค. 59 31379013847448
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14224 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2554 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 1 ธ.ค. 59 31379013832838
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/14225 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2555 พร้อมให้บริการ
เข้าคลัง 1 ธ.ค. 59 31379014059001
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/114351 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2519-20 พร้อมให้บริการ
31379008867252
รายการจองทั้งหมด: 0

2522 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน.

2532 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน.

2539 ใช้ชื่อ: งานของกรมการพัฒนาชุมชน.

2545- ใช้ชื่อ: ผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน.

2553 ใช้ชื่อ: ผลการดำเนินงานเพื่อประชาชน.

2554 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน.

2557- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544