แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305777
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305793
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305785
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013018081
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012819752
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009875825
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012365301
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012365319
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008914906
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009114431
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009431926
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012717113
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011756484
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014710413
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014710439
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013037842
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013037859
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015427728
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015403026
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015398937
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014826276
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014826300
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013016739
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2013 194978 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014710405
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks PLSC J 2012 194978 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014710421
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014115274
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013715983
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013018040
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012819711
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012819703
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส25 ป5 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013431490
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2528-2538 ใช้ชื่อ: รายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ ป.ป.ป.

ปี 2539- ใช้ชื่อ: รายงานผลการปฏิบัติราชการ.

ปี 2543- ใช้ชื่อ: รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี / คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

ปี 2545- ใช้ชื่อ: รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544