ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2495- | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-
Call no.: PL4209.5 .ภ7Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, สำนักราชเลขาธิการ, 2513-2550 [1970-2007]Description: 37 เล่มNotes: ปี 2540- มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2511-12-2549.Subject(s): เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- โอวาทภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 -- โอวาทวชิราลงกรณ, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, 2495- -- โอวาทLOC classification: PL4209.5 | .ภ7
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2018-01(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PL4209.5 ภ7 2511-12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009306847
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011824282
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012255395
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010416049
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010416007
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 PL4209.5 .ภ7 2515-16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014842901
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011902161
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011902179
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010039783
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379001156463
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2514-15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379003581940
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2515-16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379003581916
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2516-17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379003581924
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379003581866
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581734
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012496841
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011824274
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010418847
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010416015
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007563654
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379001156471
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581874
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006045430
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006546148
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2513-14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581932
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581882
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581858
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581833
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581817
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581742
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2525 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379003581809
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005134946
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2533 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005134961
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005134987
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005135000
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010415975
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003581718
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003581726
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2511-12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379003581999
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011902195
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2511-12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ยืมออก 31/08/2021 31379002465202
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015345854
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PL4209.5 .ภ7 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011598886
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2540- มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมอยู่ด้วย.

ประมวลพระราชดำรัส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544