ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call no.: K245 .ส7Publication: กรุงเทพฯ, 2525-Description: 3 เล่มSubject(s): ธรรมศาสตร์กฎหมายLOC classification: K245 | .ส7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
ราคาเป็นชุด 31379001094847
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
ราคาเป็นชุด 31379001094854
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
ราคาเป็นชุด 31379001094870
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
ราคาเป็นชุด 31379001094888
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K245 .ส7 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001433441
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K245 .ส7 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001094839
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 7 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 24/05/2022 31379000234345
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000234758
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000253725
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379000253733
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000253857
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000253865
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K245 .ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379000234196
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
K237.ก3 ค3 ล. 1 รายงานผลการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการและโครงสร้างการบริหาร ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ. K237.ก3 ค3 ล. 2 รายงานผลการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการและโครงสร้างการบริหาร ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ. K237.ก3 ค3 ล. 2 รายงานผลการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการและโครงสร้างการบริหาร ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชนบท การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ. K245 .ส7 ล. 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. K245 .ส7 ล. 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. K290 .I58 2010 Interpretation of law in the global world : K295 .ช62 หลักการตีความกฎหมายกับกรณีศึกษา :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544