ระบบราชการไทย : สภาพปัญหาและข้อเสนอจากฝ่ายการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ และธุรกิจเอกชน / บรรณาธิการโดย วรเดช จันทรศร และวินิต ทรงประทุม.  (Text) (Text)

วรเดช จันทรศร
วินิต ทรงประทุม
Call no.: JQ1746 .ว4Publication: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2528Description: 244 หน้าSubject(s): ระบบราชการ -- ไทยLOC classification: JQ1746 | .ว4
Contents:การปรับตัวของระบบราชการไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. - การปฏิรูประบบราชการไทย โดย กระมล ทองธรรมชาติ. - การนำเอาระบบของนักธุรกิจมาใช้ในระบบราชการ โดย สมเจตน์ วัฒนสินธุ์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009407462
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746 .ว4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379000133307
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000804303
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746 .ว4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379005704813
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/41162 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379000042680
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746 .ล72 ภารกิจสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. JQ1746 .ว4 การบริหารงานของข้าราชการพลเรือนไทยผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารระดับกลาง : JQ1746 .ว4 การบริหารงานของข้าราชการพลเรือนไทยผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารระดับกลาง : JQ1746 .ว4 ระบบราชการไทย : JQ1746 .ว5 คู่มือสอบบรรจุ และเลื่อนตำแหน่งข้าราชการระเบียบงานสารบรรณ. JQ1746 .ว6 ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา / JQ1746 .ว8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน.

การปรับตัวของระบบราชการไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช. - การปฏิรูประบบราชการไทย โดย กระมล ทองธรรมชาติ. - การนำเอาระบบของนักธุรกิจมาใช้ในระบบราชการ โดย สมเจตน์ วัฒนสินธุ์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544