คู่มือข้าราชการพลเรือน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่.  (Text) (Text)

วินัย กลิ่นสุวรรณ, 2484-
Call no.: JQ1746.ก2 ว6 2528Publication: กรุงเทพฯ, สมเจตน์การพิมพ์, 2528Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขและเพิ่มเติมDescription: 563 หน้า. ตารางSubject(s): ราชการพลเรือน -- ไทยLOC classification: JQ1746.ก2 | ว6 2528
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ว6 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001474858
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ว6 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002591791
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ก2 ว6 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379002591809
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ก635 2560 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดำเนินนโยบายประชานิยม : JQ1746.ก2 ค64 2543 คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539. JQ1746.ก2 ค64 2543 คำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539. JQ1746.ก2 ว6 2528 คู่มือข้าราชการพลเรือน ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่. JQ1746.ก2 ส73 ล. 1 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = JQ1746.ก2 ส73 ล. 2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย = JQ1746.ก3 ป4 การสอบในระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544