กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำหรับประชาชน.  (Text) (Text)

สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์
Call no.: JQ1743 .ส4Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2523Description: 248 หน้าSubject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะLOC classification: JQ1743 | .ส4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743 .ส4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379001685016
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743 .ส4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001685008
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743 .ส4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001685024
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743 .ส4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000483892
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ก5 ภ9 เอกสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย (Documents on Thai constitution) JQ1743.ก5 ส3 บันทึกประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 ถึง 2519. JQ1743.ก5 ส43 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม 2538 พร้อมข้อสังเกตสำคัญ / JQ1743 .ส4 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสำหรับประชาชน. JQ1743 .ห4 2512 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2511, พร้อมด้วยคำแปลมาตราเป็นภาษาอังกฤษของทางราชการ. JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย / JQ1743 .อ44 คอนสติติวชั่นแนลลิสม์ (Constitutionalism) : ทางออกของประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544