รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.  (Text) (Text)

พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545
Call no.: JQ1743.ก5 พ3Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Description: 121 หน้าSubject(s): รัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: JQ1743.ก5 | พ3
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก5 พ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.16 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001362475
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ก5 พ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.17 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001362483
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ก5 พ3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000389073
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42683 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379001585943
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42691 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379001585877
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/42700 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379001585927
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173034 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000389107
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/173042 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379000389099
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก4 ก45 ล. 2 กรอบความคิดหลักในการเรียบเรียงบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญ ตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม / JQ1743.ก5 จ6 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521. JQ1743.ก5 พ3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. JQ1743.ก5 พ3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 และคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุกฉบับ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. JQ1743.ก5 ว6 2511 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษ JQ1743.ก5 ศ6 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544