บทความเกี่ยวกับการปกครอง.  (Text) (Text)

โมรินทร์ พานิชพันธ์, 2478-2512
Call no.: JQ1745 .ม9 2512Publication: พระนคร, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2512Description: 172 หน้าNotes: ศพนายโมรินทร์ พานิชพันธ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 14 มกราคม 2513.Subject(s): โมรินทร์ พานิชพันธ์, 2478-2512พานิชพันธ์ (นาม)การปกครองท้องถิ่น -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- ญี่ปุ่นสงครามจิตวิทยารัฐศาสตร์ไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ม9 2512
Contents:ท่านไปติดต่องานกับอำเภอท่านจะทำอย่างไร?-- ท่านไปติดต่องานกับเทศบาลท่านจะทำอย่างไร? -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเทศบาลของประเทศไทย -- ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล -- สรุปความรู้เกี่ยวกับเทศบาลในระบบผู้จัดการ -- ข้อคิดเห็นในด้านวิจัยและประเมินผล กองราชการส่วนท้องถิ่น -- สรุปอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของเทศบาลและสุขาภิบาล -- สรุปความคิดเห็นเรื่องภาวะทางการปกครองมีผลต่อสังคม -- ความล่าช้าของการปฏิบัติราชการ -- คำบรรยายการปกครองเปรียบเทียบศึกษาเฉพาะกรณีการปกครองกับการเมืองภายในและความมั่นคงของชาติไทย.การจัดตั้งสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 -- สรุปหลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น -- หลักการปกครองตามแนวคิดของ Machiavelli -- แนวความคิดของ Machiavelli จากเรื่อง The Prince แปลจากหนังสือ Western Heritage -- แนวความคิดในการดำเนินการต่อต้านสงครามเย็นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .ม9 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003792463
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745 .ม9 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003792471
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ม9 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014966296
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1969 196301 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379000133273
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ม9 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 ยืมออก 12/02/2022 31379002590900
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ม9 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004228723
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพนายโมรินทร์ พานิชพันธ์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 14 มกราคม 2513.

ท่านไปติดต่องานกับอำเภอท่านจะทำอย่างไร?-- ท่านไปติดต่องานกับเทศบาลท่านจะทำอย่างไร? -- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการเทศบาลของประเทศไทย -- ข้อคิดเห็นเรื่องการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในด้านการส่งเสริมสมรรถภาพของพนักงานเทศบาล -- สรุปความรู้เกี่ยวกับเทศบาลในระบบผู้จัดการ -- ข้อคิดเห็นในด้านวิจัยและประเมินผล กองราชการส่วนท้องถิ่น -- สรุปอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของเทศบาลและสุขาภิบาล -- สรุปความคิดเห็นเรื่องภาวะทางการปกครองมีผลต่อสังคม -- ความล่าช้าของการปฏิบัติราชการ -- คำบรรยายการปกครองเปรียบเทียบศึกษาเฉพาะกรณีการปกครองกับการเมืองภายในและความมั่นคงของชาติไทย.

การจัดตั้งสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 -- สรุปหลักการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น -- หลักการปกครองตามแนวคิดของ Machiavelli -- แนวความคิดของ Machiavelli จากเรื่อง The Prince แปลจากหนังสือ Western Heritage -- แนวความคิดในการดำเนินการต่อต้านสงครามเย็นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544