Normal view MARC view ISBD view

ผลงานของรัฐบาล.

By: สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ. กองประเมินผลและรายงาน.
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceCall no.: J681 .ส1Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2502-2554Description: เล่ม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2502-2553.Other title: รายงานความก้าวหน้าของกิจการในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2502 [Distinctive title] | รายงานผลงานในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2506 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลต่อประชาชน 2507-08 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี 2509-11 [Distinctive title] | งานของรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 2534-35 [Distinctive title] | รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย 2535-36 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล 2538-39 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน (11 ธันวาคม 2539-10 มิถุนายน 2540) 2539-40 [Distinctive title] | รายงานผลงานการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน 2540 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2540-41, 2541-42, 2542-2543 [Distinctive title] | ผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย (พ.ย. 2540-พ.ย. 2543) 2540-43 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (26 ก.พ. 2544-26 ก.พ. 2545) 2544-45 ล. 1 [Distinctive title] | การดำเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปีของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2544-45 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง (26 ก.พ. 2545-26 ก.พ. 2546) 2545-46 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 1 [Distinctive title] | สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550] 2549-2550 [ล. 1] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 2] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 3] [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่สอง (วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) [Distinctive title].Subject(s): ผลงานรัฐบาล -- ไทย | ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วารสาร
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)

ปี 2538-2539 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. เป็นรอบไตรมาสแรก (26 ก.ค.-26 ต.ค. 2538) ล. 2. เป็นรอบ 3 เดือนที่ 2 (27 ต.ค. 2538-26 ม.ค. 2539)

ปี 2551-2552 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม ; ล. 1. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ล. 2. สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี.

ตั้งแต่ปี 2554-2555 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)