ผลงานของรัฐบาล.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงบประมาณ. กองประเมินผลและรายงาน
Call no.: J681 .ส1Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2502-2554Description: เล่มPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2502-2553.Other title: รายงานความก้าวหน้าของกิจการในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2502 [Distinctive title] | รายงานผลงานในรอบปีแห่งการปฏิวัติ 2506 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลต่อประชาชน 2507-08 [Distinctive title] | รายงานผลงานของรัฐบาลจอมพลถนอม กิติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี 2509-11 [Distinctive title] | งานของรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน 2534-35 [Distinctive title] | รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย 2535-36 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล 2538-39 [Distinctive title] | สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน (11 ธันวาคม 2539-10 มิถุนายน 2540) 2539-40 [Distinctive title] | รายงานผลงานการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน 2540 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 2540-41, 2541-42, 2542-2543 [Distinctive title] | ผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย (พ.ย. 2540-พ.ย. 2543) 2540-43 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (26 ก.พ. 2544-26 ก.พ. 2545) 2544-45 ล. 1 [Distinctive title] | การดำเนินงานของกระทรวงในรอบ 1 ปีของรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 2544-45 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สอง (26 ก.พ. 2545-26 ก.พ. 2546) 2545-46 [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 1 [Distinctive title] | สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปีที่สาม (26 กุมภาพันธ์ 2546-26 กุมภาพันธ์ 2547) 2546-47 ล. 2 [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ [ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550] 2549-2550 [ล. 1] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 2] [Distinctive title] | รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง รัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-ธันวาคม 2550 2549-2550 [ล. 3] [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่หนึ่ง (วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552) [Distinctive title] | รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีที่สอง (วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553) [Distinctive title]Subject(s): ผลงานรัฐบาล -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วารสารLOC classification: J681 | .ส1
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2547-48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010439132
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2541-42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008918998
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010815901
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011742872
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011742880
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2546-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010043348
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009035693
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012176823
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012176831
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379009308074
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009431710
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012176724
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012176732
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004139417
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004139441
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002328947
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2545-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009571424
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
อ้างอิง-ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำรอพิจารณาเข้าคลัง) 31379002328954
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2503 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004139169
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2508 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004138849
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2508 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004138856
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004138617
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2503 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004139144
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2503 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138815
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2506 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138823
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2506 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138831
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2510 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138898
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2512-13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138930
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2516 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138955
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138971
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138989
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004139003
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2524 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004138633
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2503 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004139151
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2511 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004138922
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004138997
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2522 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004138625
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2523 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004138641
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004535648
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004138963
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2539-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006995105
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2531-32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004139425
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2538 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006296769
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004138872
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 ล. 1 ต. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004600368
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009035719
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379004139458
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379003793073
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009874331
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004600194
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004600277
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012176815
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004536018
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379005517496
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012176716
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room J681 .ส1 2534-35 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015705412
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Charnvit Kasetsiri Room J681 .ส1 2534-35 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015705420
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2545-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825476
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2546-47 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014825468
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2542-43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014826250
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2545-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679089
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679378
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2541-42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014679329
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014487400
Reference Reference Professor Direk Jayanama Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล .1 พร้อมให้บริการ
31379014679071
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2547-48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010439124
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-41 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379001323071
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2545-46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009874349
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007660807
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2540-43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002425131
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2539-40 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006995097
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2531-32 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002764752
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2551-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013054409
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2551-52 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379013112397
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011742849
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2546-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010043330
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009035669
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002764760
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002764802
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006296728
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004600293
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ต. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379004600343
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2546-47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012350618
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012176773
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000041906
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2544-45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009085045
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004535622
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000041880
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2534-35 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002764786
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012176674
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379001443572
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004600228
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ต. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379004600350
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2535-36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379001443507
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011742856
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011742864
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012176799
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012176807
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012176690
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks J681 .ส1 2549-50 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379012176708
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2538-2539 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. เป็นรอบไตรมาสแรก (26 ก.ค.-26 ต.ค. 2538) ล. 2. เป็นรอบ 3 เดือนที่ 2 (27 ต.ค. 2538-26 ม.ค. 2539)

ปี 2551-2552 จัดพิมพ์เป็น 2 เล่ม ; ล. 1. รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ล. 2. สรุปผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี.

ตั้งแต่ปี 2554-2555 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544