การเมืองท้องถิ่นและชนบทไทยในทรรศนะนักวิชาการตะวันตก.  (Text) (Text)

สุกิจ เจริญรัตนกุล
Call no.: JQ1745.ก55 ป25Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2526Description: 132 หน้า. ตารางSubject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745.ก55 | ป25
Contents:บุญและอำนาจในสังคมไทย โดย ลูเซียน เอ็ม. แฮงค์ แปลโดย บรรพต วีระสัย.- การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย โดย โรแนล, แอ็ล. แคนนิช แปลโดย สิทธิชัย ลิ้มเลิศเจริญวนิช.- ลัทธิอุปถัมภ์แบบเจ้านาย-ลูกน้องและการพัฒนาชนบทในประเทศไทย โดย เดวิด เอฟ แฮส แปลโดย พงษ์อินทิรา ตันติวัฒนา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 ป25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002592708
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 ป25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379005748240
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55 ป25 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002592716
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55 ฉ436 ฉ้อราษฎร์บังหลวงในอดีตมีผลกระทบต่อการคอรัปชั่นของข้าราชการไทย ในปัจจุบันจริงหรือ JQ1745.ก55 ฉ437 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ / JQ1745.ก55 น47 2529 แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร JQ1745.ก55 ป25 การเมืองท้องถิ่นและชนบทไทยในทรรศนะนักวิชาการตะวันตก. JQ1745.ก55 ป27 กองทัพบกกับประเทศไทย. JQ1745.ก55 ม8 การเมืองกับการศึกษาของไทย. JQ1745.ก55 ม8 การเมืองกับการศึกษาของไทย.

บุญและอำนาจในสังคมไทย โดย ลูเซียน เอ็ม. แฮงค์ แปลโดย บรรพต วีระสัย.- การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทย โดย โรแนล, แอ็ล. แคนนิช แปลโดย สิทธิชัย ลิ้มเลิศเจริญวนิช.- ลัทธิอุปถัมภ์แบบเจ้านาย-ลูกน้องและการพัฒนาชนบทในประเทศไทย โดย เดวิด เอฟ แฮส แปลโดย พงษ์อินทิรา ตันติวัฒนา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544