แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ.  (Text) (Text)

อมร รักษาสัตย์, 2476-2548
Call no.: JQ1745.ก55 น47 2529Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติมDescription: 362 หน้า. ตารางNotes: รายงานการศึกษาในโครงการศึกษาแนวนโยบายของรัฐโดย กลุ่มศึกษาแนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร.Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจไทย -- นโยบายสังคมLOC classification: JQ1745.ก55 | น47 2529
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002592641
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002592658
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379005747465
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003792802
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003792828
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55 ฉ437 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ / JQ1745.ก55 ธ7 นักธุรกิจในการเมืองไทย JQ1745.ก55 ธ7 นักธุรกิจในการเมืองไทย JQ1745.ก55 น47 2529 แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร JQ1745.ก55 ป25 การเมืองท้องถิ่นและชนบทไทยในทรรศนะนักวิชาการตะวันตก. JQ1745.ก55 ป27 ทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกวุฒิสภาต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย. JQ1745.ก55 ป27 ทัศนคติทางการเมืองของสมาชิกวุฒิสภาต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย.

รายงานการศึกษาในโครงการศึกษาแนวนโยบายของรัฐโดย กลุ่มศึกษาแนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544