แนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร โดย อมร รักษาสัตย์ และคนอื่น ๆ.  (Text) (Text)

อมร รักษาสัตย์, 2476-2548
Call no.: JQ1745.ก55 น47 2529Publication: กรุงเทพฯ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2529Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติมDescription: 362 หน้า. ตารางNotes: รายงานการศึกษาในโครงการศึกษาแนวนโยบายของรัฐโดย กลุ่มศึกษาแนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร.Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจไทย -- นโยบายสังคมLOC classification: JQ1745.ก55 | น47 2529
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003792802
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379003792828
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379002592641
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379002592658
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55 น47 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379005747465
รายการจองทั้งหมด: 0

รายงานการศึกษาในโครงการศึกษาแนวนโยบายของรัฐโดย กลุ่มศึกษาแนวนโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544