อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายหยวก สังขจันทร์.  (Text) (Text)

Call no.: KPT3467 .อ37 2509Call no.: CRE 1966 197938Publication: พระนคร : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารอากาศ, 2509 [1966]Description: 143 หน้า : ภาพประกอบNotes: ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พระนคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2509.Subject(s): หยวก สังขจันทร์, 2428-2508สังขจันทร์ (นาม)การบินพาณิชย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3467 | .อ37 2509
Contents:พระราชบัญญัติการเดินอากาศ -- พระราชกฤษฎีกา (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- กฏกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- ประกาศกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน -- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทรวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 -- พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2506 -- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราขการกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2508.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1966 197938 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379000830530
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3467 .อ37 2509 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014936059
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/71077 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008271406
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3465.ร34 ส74 2557 อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทำบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT3467.ก28 2542 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ = KPT3467 .น45 2552 ผลกระทบต่อธุรกิจการบินจากการปิดสนามบิน : KPT3467 .อ37 2509 อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายหยวก สังขจันทร์. KPT3471.ก312481ก4 2548 พระราชบัญญัติเรือสยาม ปรับปรุง พ.ศ. 2548-2551. KPT3473.ก28 2542 พ45 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 : การตั้งข้อกล่าวหาเรียงลักษณะ การแก้ข้อกล่าวหาเรียงมาตรา พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย / KPT3473.ก28 2542 พ45 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 : การตั้งข้อกล่าวหาเรียงลักษณะ การแก้ข้อกล่าวหาเรียงมาตรา พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย /

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม พระนคร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2509.

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ -- พระราชกฤษฎีกา (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- กฏกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- ประกาศกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน -- คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ) -- พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทรวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2506 -- พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2506 -- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราขการกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2508.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544