โครงสร้างของครัวเรือนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดของครัวเรือน สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 (Household structure and factor affecting size of household 1980 population and housing census) โดย จินตนา เพชรานนท์ และ สุรีรัตน์ สันติภาภรณ์.  (Text) (Text)

จินตนา เพชรานนท์
สุรีรัตน์ สันติภาภรณ์
Call no.: HB3644.55.ก3 จ6Series: รายงานเชิงวิเคราะห์ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) ; ฉบับที่ 6Publication: กรุงเทพฯ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528Description: 29, 32 หน้า. ตาราง. แผนภาพSubject(s): ขนาดครอบครัว -- ไทยไทย -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ก3 | จ6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HB3644.55.ก3 จ6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004274198
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/38401 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004268190
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/7870 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379005090585
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HB3644.55.ก3 ก6236 2556 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 = HB3644.55.ก3 ค94 โครงการภาวะเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัวในประเทศไทย : HB3644.55.ก3 ฆ956 2557 ประชากรกับการพัฒนาประเทศ / HB3644.55.ก3 จ6 โครงสร้างของครัวเรือนและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขนาดของครัวเรือน สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 HB3644.55.ก3 ช75 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย, 2523-2558 / HB3644.55.ก3 ช75 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย, 2523-2558 / HB3644.55.ก3 ด64 แหล่งข้อมูลและเอกสารเชิงสถิติทางประชากรขององค์กรภาครัฐในประเทศไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544