สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร / โดย ลดาวัลย์ แช่มช้อย.  (Text) (Text)

ลดาวัลย์ แช่มช้อย
Call no.: KPT3690 .ล34Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Description: 14, 258 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทยการประเมินภาษี -- ไทยกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากรLOC classification: KPT3690 | .ล34Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3690 .ล34 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006504667
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3684 .พ25 2559 การปฏิรูประบบการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร / KPT3690 .จ374 ระยะเวลาและอายุความภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = KPT3690 .ร633 การระงับข้อพิพาททางภาษีตามประมวลรัษฎากร : ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ = Taxes disputes resolution according to Thai Revenue Code : comparative study on English law / KPT3690 .ล34 สิทธิของผู้เสียภาษีในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร / KPT3690 .ส726 ปัญหาในกฎหมายวิธีสบัญญัติทางภาษีในขั้นตอนของฝ่ายปกครองและในชั้นศาล = The problem of tax procedure law in administrative and court proceedings / KPT3693 .ป646 คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา = KPT3693 .ป646 คดีภาษีอากรที่มีโทษทางอาญา =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544