กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515) พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ... / รวบรวมโดย นคร พจนวรพงษ์, ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ พูลชะโก.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
นคร พจนวรพงษ์ | นิพนธ์ พูลชะโก
Call no.: KPT3062.ก28 2538Publication: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2538?]Description: 113 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747413264Subject(s): การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3062.ก28 | 2538
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3062.ก28 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006550710
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3062.ก28 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006550694
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3062.ก28 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006550736
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3061 .ก925 2557 กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / KPT3062.ก28 2538 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515) พร้อมด้วย กฎกระทรวงมหาดไทย ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 ... / KPT3062.ก352518ก4 2537 รวมกฎหมายสำหรับนักลงทุน. KPT3062.ก352549ก4 2549 กฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 / KPT3062 .น635 2557 การผังเมืองและการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544