คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / [จัดโดย] สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการนิติเสวนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.  (Text) (Text)

การเสวนาทางวิชาการเรื่องคดีเชอรี่แอน-- กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? (2538 : สำนักงานอัยการสูงสุด)
สำนักงานอัยการสูงสุด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการนิติเสวนา | สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
Call no.: KPT1572.ก85 2538 ก64Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539Description: 221 หน้า : ภาพประกอบNotes: จัดโดย สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการนิติเสวนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ.ISBN: 9747120259Subject(s): การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุมวิธีพิจารณาความอาญา -- การประชุมLOC classification: KPT1572.ก85 2538 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379006574694
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379006574702
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009655409
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006549910
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379006574660
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006549985
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379006549993
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006549944
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006549951
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572.ก85 2538 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006549969
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1572.ก67 ก6338 2553 นิติรัฐและพลเมือง ทางออกประเทศไทย : รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 8 และการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 = The rule of law and citizen solutions for Thailand : the 8th National Symposium of Justice Administration and 7th National Congress of Law / KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / KPT1572.ก85 2538 ก64 คดีเชอรี่แอน : กระบวนการยุติธรรมจะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? / KPT1572 .ก93 2542 การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างองค์ความรู้ : KPT1572 .ก94 การวิจัยเพื่อหาวิธีลดปริมาณคดีที่มาสู่ศาลและความรวดเร็วในการดำเนินคดี : Research on means to reduce cases filed with the court and speedy proceedings : รายงานการวิจัย / KPT1572 .ก95 กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง /

จัดโดย สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับโครงการนิติเสวนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544