การสร้างสรรค์โฆษณารณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เรืองรอง เจนงาน.  (Text) (Text)

เรืองรอง เจนงาน
Call no.: HF6161.ท5 ร84Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Description: 63 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): โฆษณา -- อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโฆษณาแผนรณรงค์โฆษณาLOC classification: HF6161.ท5 | ร84Dissertation note: สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ไม่มีรายการทางกายภาพสำหรับระเบียนนี้
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2556/1131 นิสัยการรับข่าวสารของประชาชนในหมู่บ้านชนบทของไทย. 2556/11316 รายงานการประชุม / 2556/11317 ภาพยนตร์ตัวอย่าง - Trailer / 2556/11318 การสร้างสรรค์โฆษณารณรงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / 2556/11319 บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการ (program coordinate) ในรายการเพลง 89.5 Sweet F.M. / 2556/1132 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = Executive development : a case study of Bangkok Metropolitan administration / 2556/11320 การผลิตรายการวิทยุ 89.5 Sweet FM ในฐานะผู้สร้างสรรค์รายการ (creative) /

สารนิพนธ์ วารสารศาสตร์บัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544