รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / โดย อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป.  (Text) (Text)

อรพิน สบายรูป
Call no.: KPT3526.3 .อ44Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538Description: 71 หน้าNotes: เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.ISBN: 9748196178Subject(s): การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: KPT3526.3 | .อ44
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015502447
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379006322722
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Pridi Banomyong Library ตั้งแต่วันที่ 27/10/2022 31379006322714
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006322763
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379006322771
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.8 พร้อมให้บริการ
31379006322789
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006322730
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006322748
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3526.3 .อ44 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011766061
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/95318 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006322755
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3526 .ป463 2555 วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลัง / KPT3526 .ป463 2559 วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ / KPT3526 .ป463 2559 วิชาธรรมศาสตร์ว่าด้วยการคลังภาครัฐ / KPT3526.3 .อ44 รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / KPT3526.3 .อ44 รายงานการวิจัยเรื่องระบบการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายการเงิน / KPT3527.3.ก64ก3 2545 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) / KPT3527.5.ก28 2548 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538 พร้อมด้วย-- พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ... /

เสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544