ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตจอมทอง = Effectiveness of service system and process of the Bangkok Metropolitan Administration : a case study of Jomthong District Office / โดย พ.ต.ท. สุวัฒน์ ปราสัยระบิน.  (Text) (Text)

สุวัฒน์ ปราสัยระบิน
Call no.: JS7415.ก43ก35 ส78Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538Description: 13, 191 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่Subject(s): กรุงเทพมหานครสาธารณูปโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯLOC classification: JS7415.ก43ก35 | ส78Dissertation note: ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks JS7415.ก43ก35 ส78 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006609375
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS7415.ก43ก35 ส73 การประเมินผลครึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) : JS7415.ก43ก35 ส74 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก43ก35 ส76 ระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก43ก35 ส78 ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก73 ก6 รายงานผลงานวิจัยตุลาการหมู่บ้าน JS7415.ช9 ธ73 เชียงใหม่ 700 ปี : การฉลองวันเกิดเมือง การพัฒนาเมืองกับ การปกครองท้องถิ่น = Chiang Mai 700 years : city birthday celebration, city improvement and local self government / JS7415.ช44พ6 ป46 การปกครองเมืองพัทยา /

ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544