ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตบางคอแหลม = People's satisfaction to service delivery system of the Bangkok Metropolitan Administration : a case study of Bangkoleam District Office / โดย สุขสันติ ตั้งสะสม.  (Text) (Text)

สุขสันติ์ ตั้งสะสม
Call no.: JS7415.ก43ก35 ส74Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538Description: 13, 108 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): กรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตบางคอแหลม -- การจัดการสาธารณูปโภค -- ไทย -- กรุงเทพฯบางคอแหลม (กรุงเทพฯ)LOC classification: JS7415.ก43ก35 | ส74Dissertation note: ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks JS7415.ก43ก35 ส74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006609235
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7415.ก43ก35 ส43 การบริหารงานรักษาความสะอาดเกี่ยวกับมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร/ JS7415.ก43ก35 ส73 การประเมินผลครึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) : JS7415.ก43ก35 ส73 การประเมินผลครึ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535-2539) : JS7415.ก43ก35 ส74 ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก43ก35 ส76 ระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก43ก35 ส78 ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : JS7415.ก73 ก6 รายงานผลงานวิจัยตุลาการหมู่บ้าน

ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544