108 คดีที่ดิน / [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.  (Text) (Text)

สูตรไพศาล
Call no.: KPT683.ก58 2538 ก15Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538Description: 3 เล่มSubject(s): การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคำพิพากษาศาล -- ไทยLOC classification: KPT683.ก58 2538 | ก15
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.1 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006613542
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.2 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006613567
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006613583
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 ล.1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006613534
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 ล.2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006613559
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006613476
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.2 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006613492
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล.3 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006613518
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT683.ก58 2538 ก15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล.3 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379006613575
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT587 .ร65 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร / KPT587 .ร65 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร / KPT587 .ร65 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวบิดามารดาและบุตร / KPT683.ก58 2538 ก15 ล.1 108 คดีที่ดิน / KPT683.ก58 2538 ก15 ล.2 108 คดีที่ดิน / KPT683 .ค742 2553 คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2). KPT770 .อ64 2541 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมรดกพร้อมด้วยตัวอย่าง พินัยกรรมสำเร็จรูปแบบต่างๆ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544