การวิจัยเชิงปฏิบัติการ / เกศินี วิฑูรชาติ.  (Text) (Text)

เกศินี วิฑูรชาติ
Call no.: HD20.5 .ก75Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Description: 8, 498 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): วิจัยปฏิบัติการBA 203 Highly correlatedLOC classification: HD20.5 | .ก75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HD20.5 .ก75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379009683880
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD20.5 .ก75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006628417
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD20.5 .ก75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006628425
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/47639 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006628565
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/50783 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006628466
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/74698 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006628557
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/181361 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379001313791
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/166502 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379001313809
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
2555/181344 รายงานผลการวิจัยเรื่อง การสำรวจสื่อพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555/181350 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย. 2555/181357 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย. 2555/181361 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ / 2555/181385 การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง = 2555/181386 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงบรรทัดฐาน ผลตอบแทนจากเนื้องาน สิทธิประโยชน์ตอบแทนการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการทำงาน : กรณีศึกษาพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง = The survey study of relationship among organizational culture (norm type), task-oriented outcome, benefits and organizational commitment and desired work behavior : a case study of operators of a private company / 2555/181392 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544