การฟอกเงิน / พล.ต.ต. วาทิน คำทรงศรี.  (Text) (Text)

วาทิน คำทรงศรี
Call no.: KPT4351.ฟ5 ว63Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 167 หน้าSubject(s): การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4351.ฟ5 | ว63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379006674056
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379006674064
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.7 พร้อมให้บริการ
31379006674114
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379006674080
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379006674098
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379006674106
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4351.ฟ5 พ63 คู่มือประชาชน การป้องกันการฟอกเงินและการตรวจสอบการทุจริต / KPT4351.ฟ5 พ643 คู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน = Financial crime investigator's handbook / KPT4351.ฟ5 ว63 การฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว63 การฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว64 กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว64 กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว626 คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Money Laundering Control Act : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง 10 ฉบับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544