รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call no.: HC445.ฮ9ท4 ร65Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- การจัดการLOC classification: HC445.ฮ9ท4 | ร65
Contents:ล. 1. รายงานหลัก -- ล. 2. ภาคผนวก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ท4 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006691837
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ท4 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006691845
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books HC445.ฮ9ท4 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 22/07/2022 31379006691852
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books HC445.ฮ9ท4 ร65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 22/07/2022 31379006691860
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HC445.ฮ9ท4 พ445 พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / HC445.ฮ9ท4 พ445 พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / HC445.ฮ9ท4 พ445 พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย / HC445.ฮ9ท4 ร65 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / HC445.ฮ9ท4 ร65 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบองค์กรบริหารการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทย / HC445.ฮ9ท7 ท94 สถานภาพของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย และศักยภาพในการพัฒนา : HC445.ฮ9ท7 ธ334 การพัฒนาระบบนวัตกรรมของวิสาหกิจไทย :

ล. 1. รายงานหลัก -- ล. 2. ภาคผนวก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544