คู่มือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค / ชาญชัย แสวงศักดิ์.  (Text) (Text)

ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-
Call no.: KPT2468 .ช62Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540Description: 216 หน้าISBN: 9742822603Subject(s): สิทธิในการร้องทุกข์ -- ไทยการร้องทุกข์ (วิธิพิจารณาคดีปกครอง) -- ไทยLOC classification: KPT2468 | .ช62
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006776844
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006776851
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009684896
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379006776810
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006776786
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006776794
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2468 .ช62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006776836
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2460 .ว65 120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : KPT2467.ส34 ร6413 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (ฉบับรวม) / KPT2468 .ช62 คู่มือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภูมิภาค / KPT2469 .ว45 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : KPT2476.ก65 2542 ประมวลคำวินิจฉัย ข้อหารือว่าด้วย พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ญ63 คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544