กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / คณะกรรมาธิการ ประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.  (Text) (Text)

สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์
Call no.: JQ1743.ฮ9 ก45Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2540Description: 51 หน้า : ภาพประกอบNotes: เอกสารพื้นฐานประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมกำหนด รัฐธรรมนูญโดยประชาชน.Subject(s): การแก้ไขรัฐธรรมนูญ -- ไทยการตรากฎหมาย -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญLOC classification: JQ1743.ฮ9 | ก45
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008522618
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008522857
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008522865
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379008522873
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008522881
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379008522899
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379008522907
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379008522915
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008522923
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379008522931
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008522949
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008522956
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379008522964
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379008522972
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379008522980
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379008522998
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379008523004
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379008523012
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379008523020
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379008523038
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379008523046
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379008523053
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379008523061
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379008523079
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379008523087
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379001548289
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006781190
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379006781182
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006781166
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1743.ฮ9 ก45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006781174
รายการจองทั้งหมด: 0

เอกสารพื้นฐานประกอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมกำหนด รัฐธรรมนูญโดยประชาชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544