พันธมิตรแห่งความหวัง สู่ศตวรรษที่ 21 / กองบรรณาธิการ บัณฑร อ่อนดำ ... [และคนอื่นๆ] ; แปล[โดย] วนิดา กรุณัน, กวิน ชุติมา.  (Text) (Text)

บัณฑร อ่อนดำ | วนิดา กรุณัน | กวิน ชุติมา
Call no.: JC599.ท9 พ63Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการประสานงานมหกรรมประชาชน 2535, 2537Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 158 หน้า : ภาพประกอบNotes: งานมหกรรมประชาชนแห่งประเทศไทย 2535.ISBN: 9748921662Subject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยการมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทยการมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทยสิทธิมนุษยชน -- ความร่วมมือระหว่างประเทศสิทธิสตรี -- ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย -- นโยบายสังคม -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองLOC classification: JC599.ท9 | พ63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008070428
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC599.ท9 พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008070436
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC599.ท9 พ63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379006779558
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JC599.ท9 ผ834 2551 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) / JC599.ท9 ผ835 2552 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) : JC599.ท9 ผ836 2558 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / JC599.ท9 พ63 พันธมิตรแห่งความหวัง สู่ศตวรรษที่ 21 / JC599.ท9 ภ644 ปัญหากระบวนการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย = JC599.ท9 ม56 ผลการอภิปรายเรื่องมนุษยธรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / JC599.ท9 ร64 รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย /

งานมหกรรมประชาชนแห่งประเทศไทย 2535.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544