เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล : รัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัน (ส.ค. 31-ก.พ. 34) รัฐบาล นายชวน หลีกภัย (ต.ค. 35-ก.ค. 38) รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (ก.ค. 38-พ.ย. 39) รัฐบาล พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ย. 39- ) / ปาริชาต ศิวะรักษ์.  (Text) (Text)

ปาริชาต ศิวะรักษ์
Call no.: JQ1745.ก55น4 ป63Series: เอกสารวิชาการ (สถาบันนโยบายศึกษา)Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2539Description: 84 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9748985598Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ป63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009194458
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009194466
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006799838
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006799846
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006799861
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006799879
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ป63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006799887
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55น4 บ723 วิพากษ์ทักษิณ / JQ1745.ก55น4 ป63 เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล : JQ1745.ก55น4 ป63 เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล : JQ1745.ก55น4 ป63 เปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล : JQ1745.ก55น4 ร54 2540 รวมคำแถลงนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่คณะแรกจนถึงคณะปัจจุบัน / JQ1745.ก55น4 ร644 2549 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ / JQ1745.ก55น4 ร644 2550 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544