คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.  (Text) (Text)

พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา, ต. 2548
Call no.: KPT2840 .พ46Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 62 หน้าSubject(s): ละเมิด -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .พ46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006777990
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379006778006
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379006778014
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006778030
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006778048
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .พ46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006778055
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .ธ356 2555 ความเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา / KPT2840 .พ46 คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .พ46 คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .พ46 คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .พ46 คำอธิบายหลักกฏหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง / KPT2840 .พ72 2550 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544