การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / โดย สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง.  (Text) (Text)

สมศักดิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, 2511-
Call no.: KPT3443 .ส45Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Description: 5, 108 แผ่นSubject(s): ยานพาหนะ -- ไทยทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทยกฎหมายแพ่ง -- ไทยกฎหมายแพ่ง -- ฝรั่งเศสกฎหมายพาณิชย์ -- ไทยกฎหมายพาณิชย์ -- ฝรั่งเศสLOC classification: KPT3443 | .ส45Dissertation note: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3443 .ส45 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ยืมออก 02/05/2021 31379006817424
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3442 .อ47 2541 คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสำหรับตำรวจจราจร (ฉบับปรับปรุงถึงกันยายน 2541) / KPT3442 .อ47 2550 คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสำหรับตำรวจจราจร (ฉบับปรับปรุงใหม่ถึงมีนาคม 2550) / KPT3443.ก28 2549 พระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับสมบูรณ์. KPT3443 .ส45 การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / KPT3443 .ส45 การใช้การตีความมาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษากรณีผู้รับผิดตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย / KPT3448.ก28 2547 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 : KPT3448.ก28 2547 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 :

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544