ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ฉบับปี = Gross regional and provincial product / กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กองบัญชีประชาชาติ
Call no.: HC445.ฮ9ร6 ผ43Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2522?]-Description: เล่มNotes: ปี 2539- ชื่อเรื่อง: สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด.; ปี 2554- ชื่อเรื่อง: ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ = Gross regional and provincial product chain volume measures.Publication Frequency: กำหนดออกไม่แน่นอน.Dates of Publication: 2522-.ISSN: 1686-0799Subject(s): ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ -- ไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด -- ไทยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด -- ไทยLOC classification: HC445.ฮ9ร6 | ผ43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002268531
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009390445
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008780422
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015125330
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014738232
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375233
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014058524
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2538-53 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013787099
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013398103
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013001939
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012534187
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012007770
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011479384
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010924851
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010456409
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010164359
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009827008
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009580474
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004272291
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004351814
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007234256
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004272309
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2525-26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004272390
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2520 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004272317
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2525-26 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004272408
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004272424
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004272432
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2531 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004272440
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008780430
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002268549
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009390460
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008780448
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks HC445.ฮ9ร6 ผ43 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002268556
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445.ฮ9น6 พ44 ลักษณะของนายทุนไทยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2457-2482 : บทเรียนจากความรุ่งโรจน์สู่โศกนาฏกรรม / HC445.ฮ9ผ7 ภ753 Ricardian equivalence และการบริโภคมวลรวมของครัวเรือนไทย = HC445.ฮ9ย6 ผ83 2550 แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. ... ทั่วราชอาณาจักรและรายภาค / HC445.ฮ9ร6 ผ43 2541 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ฉบับปี = HC445.ฮ9ร6 ผ43 2542 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ฉบับปี = HC445.ฮ9ร6 ผ43 2543 ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ฉบับปี = HC445.ฮ9ร6 ร62 2547 รายงานการวิเคราะห์เรื่องรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. ... ระดับจังหวัด /

ปี 2539- ชื่อเรื่อง: สถิติผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด.

ปี 2554- ชื่อเรื่อง: ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ = Gross regional and provincial product chain volume measures.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544