รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ... ปีรัฐศาสตร์ มสธ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call no.: JA49 .ร58Analytics: Show analyticsPublication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535-2554Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2535-2554.Subject(s): รัฐศาสตร์ประชาธิปไตยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JA49 | .ร58
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009062028
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009258683
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006761689
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004635182
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006057310
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002068709
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002545409
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379005955480
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712120
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712138
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712146
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013171401
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012796265
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012208238
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011731693
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011683290
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011350387
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010737766
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009929291
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009445553
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008566995
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008511017
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002159060
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001846782
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007055917
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379006246616
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002068725
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379006761713
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006761721
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379006761739
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379004635174
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379006057377
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379006057385
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA49 .ร58 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.10 พร้อมให้บริการ
31379005757233
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009258691
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002068733
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379000037367
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA49 .ร58 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379000037375
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

ฉบับพิมพ์ปี 2536- ใช้ชื่อเรื่อง: รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ... ปี มสธ. ครบรอบ ... ปีรัฐศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544