รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง โดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, กัลยา เขมะพันธุ์มนัส และ นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์.  (Text) (Text)

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
กัลยา เขมะพันธุ์มนัส | นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์
Call no.: LG395.ก233 ส7Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการหน่วยวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Description: 44 หน้า. ตารางSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -- หลักสูตรLOC classification: LG395.ก233 | ส7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก233 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000293978
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LG395.ก233 ว595 การศึกษาปัจจัยและการตัดสินใจเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมสัมมนาของประชาชน : LG395.ก233 ศ465 2554 การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม = Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development / LG395.ก233 ศ465 2554 การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม = Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development / LG395.ก233 ส7 รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง LG395.ก233 ส42 รายงานการวิจัยความคิดเห็นของนักวิชาการและนักสังคมสงเคราะห์ต่อร่างหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 / LG395.ก233 ส65 รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LG395.ก233 ส74 ทัศนคติและนิสัยการเรียนหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544