รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง โดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, กัลยา เขมะพันธุ์มนัส และ นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์.  (Text) (Text)

สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
กัลยา เขมะพันธุ์มนัส | นุชนาถ ปรัตถจริยาวงศ์
Call no.: LG395.ก233 ส7Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการหน่วยวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Description: 44 หน้า. ตารางSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ -- หลักสูตรLOC classification: LG395.ก233 | ส7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก233 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000293978
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
LG395.ก233 พ416 2548 การศึกษาสัมฤทธิ์ผลหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : LG395.ก233 ว38 การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2526 : LG395.ก233 ว364 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก233 ส7 รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง LG395.ก234ย53ก3 2548 72 ปี ยอดยิ่ง โสภณ ฅนธรรมศาสตร์. LG395.ก235 ป46 ประติมานุสรณ์ 6 ตุลา 2519 / LG395.ก235 ภ64 ภาพธรรมศาสตร์ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544