กรมการจัดหางาน.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมการจัดหางาน
Call no.: HD8700.55 ก643Call no.: CDG152Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบ; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2538 ใช้ชื่อ: อีกก้าวหนึ่ง กรมการจัดหางาน 23 กันยายน 2538.; ปี 2543 ใช้ชื่อ: กรมการจัดหางานกับบริการยุคใหม่.; ปี 2546 ใช้ชื่อ: ทศวรรษใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กรมการจัดหางาน.; ปี 2547 ใช้ชื่อ: 11 ปี กรมการจัดหางาน : changes for the future.; ปี 2548 ใช้ชื่อ: 12 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ.; ปี 2549 ใช้ชื่อ: ก้าวอย่างมั่นใจให้คนไทยมีงานทำ.; ปี 2550 ใช้ชื่อ: 14 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ.; ปี 2551 ใช้ชื่อ: 15 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ.; ปี 2552 ใช้ชื่อ: 16 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2537-.Subject(s): กรมการจัดหางาน -- วารสารแหล่งแรงงาน -- ไทยLOC classification: HD8700.55 | ก643
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG152 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012900438
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012900420
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG152 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012909140
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012909124
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012909132
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG152 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012876794
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876786
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012876232
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011805729
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010810548
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010285154
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011241263
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009268393
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002447374
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007384994
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007139216
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009770463
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009268401
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008763741
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009770471
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG152 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012891249
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG152 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012891264
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012891223
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012891256
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HD8700.55 .ก643 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008771827
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379006718010
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
นำเล่มมาแก้เป็น JQ1746.ฮ7774 ก42 2539 31379006665427
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379006374970
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011241255
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009268385
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008763725
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012505716
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008771819
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HD8700.55 .ก643 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002447366
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2538 ใช้ชื่อ: อีกก้าวหนึ่ง กรมการจัดหางาน 23 กันยายน 2538.

ปี 2543 ใช้ชื่อ: กรมการจัดหางานกับบริการยุคใหม่.

ปี 2546 ใช้ชื่อ: ทศวรรษใหม่ กระบวนทัศน์ใหม่ กรมการจัดหางาน.

ปี 2547 ใช้ชื่อ: 11 ปี กรมการจัดหางาน : changes for the future.

ปี 2548 ใช้ชื่อ: 12 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ.

ปี 2549 ใช้ชื่อ: ก้าวอย่างมั่นใจให้คนไทยมีงานทำ.

ปี 2550 ใช้ชื่อ: 14 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจ ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ.

ปี 2551 ใช้ชื่อ: 15 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ.

ปี 2552 ใช้ชื่อ: 16 ปี แรงงานไทยสู้วิกฤต เศรษฐกิจพอเพียง.

หนังสือครบรอบปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544