พฤติกรรมการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = Misconduct behavior on government budget : a case study of Khon Kaen's Provincial Administrative Organization / โดย ธวัชชัย สีสุวรรณ.  (Text) (Text)

ธวัชชัย สีสุวรรณ
Call no.: JQ1745.ฉ5 ธ56Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2540Description: 10, 85 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -- ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -- การจัดสรรเงินและรายจ่ายการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- ขอนแก่นLOC classification: JQ1745.ฉ5 | ธ56Dissertation note: ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks JQ1745.ฉ5 ธ56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379006979760
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2560/1755 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 ยืมออก 18/05/2023 31379006979778
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคนิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544