พระราชประวัติรัชกาลที่ 5 ก่อนเสวยราชย์ ; พระบวรราชประวัติ ; พระประวัติกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ; พระประวัติตรัสเล่า.  (Text) (Text)

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486
Call no.: DS570.5 .ด66Publication: พระนคร, องค์การค้าของคุรุสภา, 2504Description: 272 หน้า. ภาพประกอบSubject(s): จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453มหาสุรสิงหนาท, สมเด็จกรมพระราชวังบวร, 2286-2346วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2403-2464เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466LOC classification: DS570.5 | .ด66
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.5 .ด66 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379005844353
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.5 .ด66 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.6 พร้อมให้บริการ
31379005842563
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/19168 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.5 พร้อมให้บริการ
31379005842555
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544